Menu Close

เดินเล่นชมฟาร์ม ทักทายแม่วัว

ฟาร์ม คือ บ้านของฝูงแม่วัว

โคนมแห่ง “แคลิฟอร์เนีย”
ที่ได้สมญาว่า
“รัฐสีทอง” (Golden State)

ต่างเดินเล็มหญ้า เคี้ยวเอื้อง และส่งเสียงร้องมอ ๆ อย่างสบายอารมณ์

เพื่อผลิตน้ำนมที่จำเป็นต่อร่างกายของเรา

อาหารประจำวัน

ของโปรดที่ทำให้แม่วัวร้อง “มอ ๆ” อย่างมีความสุข

บทเรียนว่าด้วย

ศาสตร์แห่งโคนม

Real California Milk

นานาสาระ

เกี่ยวกับโคนม

สาระน่ารู้ที่ช่วยให้เข้าใจเรื่องโคนมมากขึ้น

ผู้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์จากนมในรัฐแคลิฟอร์เนียทำอย่างไรให้มั่นใจว่าแม่วัวรู้สึกสบาย ปลอดภัย และมีสุขภาพดี

ผู้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์จากนมในรัฐแคลิฟอร์เนียใส่ใจอย่างยิ่งในสุขภาพ ความสบาย และความปลอดภัยของแม่วัว โดยให้ความสำคัญกับการดูแลฝูงแม่วัวอย่างจริงจังและทำงานอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจว่าแม่วัวมีสุขภาพดีและรู้สึกสบาย

แม่วัวที่เลี้ยงไว้เพื่อรีดนมต้องมีสุขภาพแข็งแรงและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจึงจะสามารถผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพสูง แม่วัวที่อยู่ในสภาพเครียดจะผลิตน้ำนมได้น้อยกว่าหรือไม่ผลิตน้ำนมเลย

แม่วัวจะได้รับการดูแลจากสัตวแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ครอบคลุมการตรวจสุขภาพเป็นระยะ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ และการรักษาโรคอย่างเหมาะสม

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต้องอาศัยแม่วัวสุขภาพดีในการเลี้ยงชีพตนเอง เกษตรกรเหล่านี้จึงดูแลฝูงแม่วัวอย่างใส่ใจด้วยการให้อาหารที่อุดมคุณค่าทางโภชนาการ การดูแลทางการแพทย์ที่ดี และสภาพความเป็นอยู่ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

แคลิฟอร์เนียเป็นแหล่งที่ตั้งของกิจการด้านผลิตภัณฑ์จากนมจำนวนมากที่ทั้งทันสมัย มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก โดยมีศักยภาพทางการเงินเพียงพอในการบำรุงรักษาระบบและนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้ในการดูแลและให้ความสบายแก่ฝูงแม่วัว

ในปี 2553 กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากนมได้ประกาศเปิดตัวโครงการ National Dairy FARM (Farmers Assuring Responsible Management) ที่ครอบคลุมการดำเนินงานทั่วรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยโครงการนี้ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการดูแลสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อรีดนมอย่างมีจริยธรรมและวางแนวทางปฏิบัติในการดูแลบริบาลสัตว์เหล่านั้นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งประเทศ

วิถีชีวิตแต่ละวันของโคนมในแคลิฟอร์เนียเป็นอย่างไร

วัสดุรองนอนที่สดใหม่และแห้งช่วยให้แม่วัวรู้สึกสบายและแข็งแรง (ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากนมบางรายถึงกับซื้อที่นอนน้ำให้แม่วัวใช้กันเลยทีเดียว)

โรงเรือนแบบซองนอนเดี่ยว (Free Stall หรือ Individual Stall), คอกรวม (Communal Pen) และทุ่งเลี้ยงสัตว์ ช่วยให้แม่วัวมีอิสระในการทานอาหาร ดื่มน้ำ ออกกำลัง ดูแลตัวเอง หรือพักผ่อนได้ตามต้องการ โดยระบบการเลี้ยงทั้งสามแบบให้อิสระแก่แม่วัวในการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมฝูง

แม่วัวสามารถเข้าถึงอาหารและน้ำสะอาดได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ในพื้นที่หรือเดือนที่อากาศอุ่นกว่าปกติ จะมีการติดตั้งพัดลมและหัวพ่นน้ำบริเวณที่พักของแม่วัวและจุดรีดนมเพื่อให้ความเย็น รวมทั้งจัดหาร่มเงาให้แม่วัวสามารถเข้าถึงได้ง่าย

https://youtu.be/qNHKT0a2aT0

ผู้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์จากนมในรัฐแคลิฟอร์เนียทำอย่างไรให้มั่นใจว่าแม่วัวรู้สึกสบาย ปลอดภัย และมีสุขภาพดี

ผู้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์จากนมในรัฐแคลิฟอร์เนียใส่ใจอย่างยิ่งในสุขภาพ ความสบาย และความปลอดภัยของแม่วัว โดยให้ความสำคัญกับการดูแลฝูงแม่วัวอย่างจริงจังและทำงานอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจว่าแม่วัวมีสุขภาพดีและรู้สึกสบาย

แม่วัวที่เลี้ยงไว้เพื่อรีดนมต้องมีสุขภาพแข็งแรงและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจึงจะสามารถผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพสูง แม่วัวที่อยู่ในสภาพเครียดจะผลิตน้ำนมได้น้อยกว่าหรือไม่ผลิตน้ำนมเลย

แม่วัวจะได้รับการดูแลจากสัตวแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ครอบคลุมการตรวจสุขภาพเป็นระยะ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ และการรักษาโรคอย่างเหมาะสม

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต้องอาศัยแม่วัวสุขภาพดีในการเลี้ยงชีพตนเอง เกษตรกรเหล่านี้จึงดูแลฝูงแม่วัวอย่างใส่ใจด้วยการให้อาหารที่อุดมคุณค่าทางโภชนาการ การดูแลทางการแพทย์ที่ดี และสภาพความเป็นอยู่ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

แคลิฟอร์เนียเป็นแหล่งที่ตั้งของกิจการด้านผลิตภัณฑ์จากนมจำนวนมากที่ทั้งทันสมัย มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก โดยมีศักยภาพทางการเงินเพียงพอในการบำรุงรักษาระบบและนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้ในการดูแลและให้ความสบายแก่ฝูงแม่วัว

ในปี 2553 กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากนมได้ประกาศเปิดตัวโครงการ National Dairy FARM (Farmers Assuring Responsible Management) ที่ครอบคลุมการดำเนินงานทั่วรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยโครงการนี้ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการดูแลสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อรีดนมอย่างมีจริยธรรมและวางแนวทางปฏิบัติในการดูแลบริบาลสัตว์เหล่านั้นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งประเทศ

วิถีชีวิตแต่ละวันของโคนมในแคลิฟอร์เนียเป็นอย่างไร

วัสดุรองนอนที่สดใหม่และแห้งช่วยให้แม่วัวรู้สึกสบายและแข็งแรง (ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากนมบางรายถึงกับซื้อที่นอนน้ำให้แม่วัวใช้กันเลยทีเดียว)

โรงเรือนแบบซองนอนเดี่ยว (Free Stall หรือ Individual Stall), คอกรวม (Communal Pen) และทุ่งเลี้ยงสัตว์ ช่วยให้แม่วัวมีอิสระในการทานอาหาร ดื่มน้ำ ออกกำลัง ดูแลตัวเอง หรือพักผ่อนได้ตามต้องการ โดยระบบการเลี้ยงทั้งสามแบบให้อิสระแก่แม่วัวในการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมฝูง

แม่วัวสามารถเข้าถึงอาหารและน้ำสะอาดได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ในพื้นที่หรือเดือนที่อากาศอุ่นกว่าปกติ จะมีการติดตั้งพัดลมและหัวพ่นน้ำบริเวณที่พักของแม่วัวและจุดรีดนมเพื่อให้ความเย็น รวมทั้งจัดหาร่มเงาให้แม่วัวสามารถเข้าถึงได้ง่าย