Menu Close
real-california-milk-seal

ใครใช้ตราสัญลักษณ์นี้ได้บ้าง

ข้อมูลในตารางด้านล่างคือรายนามบริษัทผู้ผลิตชีสในรัฐแคลิฟอร์เนีย (และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ) ซึ่งได้รับสิทธิ์ใช้ตราสัญลักษณ์ Real California Milk®  การใช้ตราสัญลักษณ์นี้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมแห่งแคลิฟอร์เนีย (California Milk Advisory Board: CMAB) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานอาหารและการเกษตรแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Department of Food and Agriculture) เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองการเป็นผลิตภัณฑ์ชีสธรรมชาติซึ่งทำจากน้ำนมที่ได้จากฟาร์มโคนมในรัฐแคลิฟอร์เนียเท่านั้น

บริษัทผู้ผลิตชีสทุกรายที่ใช้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบพิเศษโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมแห่งแคลิฟอร์เนีย ชนิดของชีสที่ระบุในตารางเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเหล่านั้นนำเสนอ ไม่ใช่ทั้งหมด เนื่องจากผู้ผลิตชีสในรัฐแคลิฟอร์เนียผลิตชีสชนิดใหม่ ๆ ออกมาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ พันธมิตรกลุ่มผู้จัดจำหน่ายยังสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชีสของตนเองที่ทำจากนมแคลิฟอร์เนียแท้ ซึ่งไม่ได้ติดตราสัญลักษณ์ Real California Milk® จึงอาจไม่ปรากฎชื่ออยู่ในข้อมูลในไฟล์ PDF หากมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาติดต่อสอบถามที่ Thailandcmab@gmail.com